• Kontakta oss

Kontakta oss

Förskola

Paula Tågerud-Valdivia Förskolerektor 0480-47 96 82 paula.t.valdivia@kalmarwaldorfskola.se
Henriette Knöppel
Emma Olsson Lannér (tjänstledig)
Evelina Åkerman
Maja Crona Nestor
Jenny Bringeland

Fritids

Fritids 0708-47 95 26

Administration

John Green Rektor grundskola och gymnasium 0480-47 95 52 john.green@kalmarwaldorfskola.se
Cecilia Ferrari Biträdande rektor 0480-47 96 50 cecilia.ferrari@kalmarwaldorfskola.se
Iremli Green Biträdande rektor irmeli.green@kalmarwaldorfskola.se
Nina Koukara (tjänstledig) Adjungerad Ekonom 0480-77 03 52 nina.koukara@kalmarwaldorfskola.se

Elevhälsan

Anna Nordstrand Skolsköterska 0480-47 95 18
Bengt Hjelmqvist Skolläkare Kontakt via skolsköterskan
Lizel Forsberg Kurator 0707-419652 lizel.forsberg@gmail.com
Psykolog Barn och ungdomshälsan 0480-38480
Cecilia Ferrari Specialpedagog cecilia.ferrari@kalmarwaldorfskola.se
Irmeli Green Läkeeurytmist irmeli.green@kalmarwaldorfskola.se

Vaktmästare

Armin Bäcker Vaktmästare armin.backer@kalmarwaldorfskola.se

Antagning

John Green Rektor för grundskola och gymnasium 0480-47 95 52 john.green@kalmarwaldorfskola.se

IT/marknadsföring


Styrelsens ledamöter

Elmar Eberhardt Ordförande elmar.eberhardt@kalmarwaldorfskola.se
Elin Stålhammar Ledamot, Sekreterare elin.stålhammar@kalmrwaldorfskola.se
Dagmara Kociuba Ledamot dagmara.kociuba@kalmarwaldorfskola.se
Annelie Martinsson Ledamot, Adjungerad Ekonom annelie.martinsson@kalmarwaldorfskola.se
Magnus Hofvander Ledamot magnus.hofvander@telia.com
Hanna Wanselin Ledamot hanna.wanselin@kalmarwaldorfskola.se
Martin Steiner Suppleant martin.steiner@kalmarwaldorfskola.se
Birgit Endom Suppleant birgit.endom@kalmarwaldorfskola.se

Föräldraföreningens ledamöter

Dianah Sjöberg Ordförande
Nadja Widéhn Samordnare