• Kalmar Waldorfskola
    Ser hela människan

Välkommen Kalmar Waldorfskola!

Våra engagerade lärare möter varje elev där hen befinner sig i sin utveckling med det långsiktiga syftet att skapa livslång lust till att lära genom engagemang, nyfikenhet och förundran. Teori, hantverk och konst befruktar och genomtränger alla våra ämnen.

Läs mer om skolan

Varför väja Waldorf

Ambitiösa kunskapsmål för varje enskild elev.

De tre kunskapsfält som eleverna möter i en waldorfskola är teori, hantverk och konst.

Förmedla kunskap om ekologiska, kulturella och globala sammanhang.

Återkommande samtal med föräldrarna och eleven sammanfattas resultatet.

Eleven behöver inspiration till att öva, göra misstag och försöka igen genom regelbundna uppvisningar på skolans scen.

Det är inte bara elever och lärare som kan engagera sig i en waldorfskola. Också föräldrar kan.

Konst är inte i första hand något ämne i waldorfskolan, utan ett förhållningssätt som genomtränger alla ämnen.

Waldorfpedagogiken innebär att också läraren befinner sig i en ständigt pågående utvecklingsprocess.

Waldorfpedagogik

Se hela människan

Waldorfskolan ser och utvecklar hela människan – tanke, känsla och vilja. De tre kunskapsfält som eleverna möter i en Waldorfskola är teori, hantverk och konst.

Läs mer

Ansök om plats

Ställ ditt barn i kö till skolan

Låt dina barn gå på Kalmar Waldorfskola! Det finns fortfarande platser kvar i ett fåtal klasser. Du kan ansöka om en plats på Kalmar Waldorfskola genom att fylla i en anmälningsblankett.

Ansök