• Kalmar Waldorfskola
    Ser hela människan

Välkommen Kalmar Waldorfskola!

Våra engagerade lärare möter varje elev där hen befinner sig i sin utveckling med det långsiktiga syftet att skapa livslång lust till att lära genom engagemang, nyfikenhet och förundran. Teori, hantverk och konst befruktar och genomtränger alla våra ämnen.

Läs mer om skolan

Varför välja Waldorf

Ambitiösa kunskapsmål för varje enskild elev.

De tre kunskapsfält som eleverna möter i en waldorfskola är teori, hantverk och konst.

Förmedla kunskap om ekologiska, kulturella och globala sammanhang.

Återkommande samtal med föräldrarna och eleven sammanfattar resultatet.

Eleven behöver inspiration till att öva, göra misstag och försöka igen genom regelbundna uppvisningar på skolans scen.

Det är inte bara elever och lärare som kan engagera sig i en waldorfskola. Också föräldrar kan.

Konst är inte i första hand något ämne i waldorfskolan, utan ett förhållningssätt som genomtränger alla ämnen.

Waldorfpedagogiken innebär att också läraren befinner sig i en ständigt pågående utvecklingsprocess.

Waldorfpedagogik

Se hela människan

Waldorfskolan ser och utvecklar hela människan – tanke, känsla och vilja. De tre kunskapsfält som eleverna möter i en Waldorfskola är teori, hantverk och konst.

Läs mer

Intresseanmälan

Vi har för närvarande platser kvar i ett fåtal klasser. Du kan skicka in en intresseanmälan till Kalmar Waldorfskola genom att fylla i formuläret nedan.

Ansök