Välkommen till Kalmar Waldorfskola

På Kalmar Waldorfskola vill vi möta varje elev i sin utveckling från förskoleklass till nian, och väcka nyfikenhet och lust för ett livslångt lärande. Skolmiljön är trygg och det är lätt att finna studiero. Vi ser var och en som den är, liten som stor, och varandras möjligheter. Med återkommande evenemang, som årstidsfester och temadagar, vill vi skapa naturliga mötesplatser för skolans alla elever, föräldrar och lärare. 

 

Waldorfpedagogik

Ser hela människan

Waldorfskolan ser och utvecklar hela människan – tanke, känsla och vilja. De tre kunskapsfält som eleverna möter i en Waldorfskola är teori, hantverk och konst.

Läs mer

Intresseanmälan

Vi har för närvarande platser kvar i ett fåtal klasser. Du kan skicka in en intresseanmälan till Kalmar Waldorfskola genom att fylla i formuläret nedan.

Intresseanmälan

Inför val av förskoleklassen hösten 2024

Vi erbjuder små klasser med tät lärarkontakt och en harmonisk miljö.

Välkommen att boka in individuellt möte!

Anmälan till individuellt möte