Kontakta oss

 

Adress
Ståthållareg. 50A
392 44 Kalmar
info@kalmarwaldorfskola.se 0480-47 96 50
Org-nr.: 832401-2288
Rektor
John Green Rektor för Grundskola och gymnasium rektor@kalmarwaldorfskola.se 0480-47 95 52, 072 544 5757
Förskolan Ekan
 John Green Tf Förskolechef  rektor@kalmarwaldorfskola.se 0480-47 95 52, 072 544 5757
Ute Holzknecht

Juliana Wöhling

Annika Håkansson

Paulina Mazurek

 

 

 

 

Administration
Gudrun Klippvik Lundberg Ekonom gudrun.k.lundberg@kalmarwaldorfskola.se 0480-77 03 52
Fritidshem
Johanna Tynnhammar johanna.tynnhammar@kalmarwaldorfskola.se 073-89 766 20
 William Olofsson 073-89 766 20
Elevhälsan
Andrea Bäckström Skolsköterska andrea.backstrom@kalmarwaldorfskola.se 0480-47 95 18
Jennifer Mikosch Skolläkare Kontakt via Skolsköterskan
Nina Löthman Kurator  kurator@kalmarwaldorfskola.se 0480-47 95 18
Psykolog Barn och ungdomshälsan 0480-38480
Angelica Holmén Winblad Specialpedagog angelica.holmen.winblad@kalmarwaldorfskola.se 0480-47 95 52
Irmeli Green Läkeeurytmist irmeli.green@kalmarwaldorfskola.se 0480-47 95 52
Vaktmästare
Armin Bäcker Vaktmästare armin.backer@kalmarwaldorfskola.se
Antagning
John Green Antagning Grundskola och Gymnasium john.green@kalmarwaldorfskola.se 0480-47 95 52
Kulturgruppen
Linda Leander linda.leander@kalmarwaldorfskola.se
Irmeli Green irmeli.green@kalmarwaldorfskola.se
Linda Rothstein  linda.rothstein@kalmarwaldorfskola.se
IT/marknadsföring
Linda Rothstein linda.rothstein@kalmarwaldorfskola.se
Pedagogisk grupp
Elin Stålhammar elin.stalhammar@kalmarwaldorfskola.se
Sara Hedman

Cecilia Ferrari

Norbert Kus

John Green

sara.hedman@kalmarwaldorfskola.se

cecilia.ferrari@kalmarwaldorskola.se

norbert.kus@kalmarwaldorfskola.se

john.green@kalmarwaldorfskola.se

 

 

Styrelsens ledamöter
Jennifer Mikosch Ordförande jennifer.mikosch@kalmarwaldorfskola.se
Elin Stålhammar Vice ordförande elin.stålhammar@kalmrwaldorfskola.se
Paula Tågerud Valdiva  Sekreterare  paula.t.valdivia@kalmarwaldorfskola.se
Tove Hjortlund

Nicole Areyuna

 Suppleant

Suppleant

tove.hjortlund-nielsen@nybro.se

nicole.areyuna@kalmarwaldorfskola.se

Linda Rothstein Ledamot linda.rothstein@kalmarwaldorfskola.se
Camilla Ed Ledamot info@camillaed.com
Gudrun Klippvik-Lundberg Adjungerad Ekonom gudrun.k.lundberg@kalmarwaldorfskola.se

 

 

Föräldraföreningens ledamöter
Torgil Ekman Ordförande torgil31@gmail.com
Sofia Grollmuss Ledamot grollmussarii@gmail.com
Norbert Kus Ledamot kusnorbert@gmail.com
Karin Lundqvist  Ledamot
 Jimmy Larsson  Ledamot
 Margareta Kus  Revisor
 Elin Stålhammar  Suppleant  elin.stalhammar@kalmarwaldorfskola.se