Kontakta oss

 

Adress
Ståthållareg. 50A
392 44 Kalmar
info@kalmarwaldorfskola.se 0480-47 96 50
Org-nr.: 832401-2288
Rektor
John Green Rektor för Grundskola och gymnasium rektor@kalmarwaldorfskola.se 0480-47 95 52, 072 544 5757
Förskolan Ekan
 John Green Tf Förskolechef  rektor@kalmarwaldorfskola.se 0480-47 95 52, 072 544 5757
Ute Holzknecht

Juliana Wöhling

Annika Håkansson

Paulina Mazurek

 

 

 

 

Administration
Gudrun Klippvik Lundberg Ekonom gudrun.k.lundberg@kalmarwaldorfskola.se 0480-77 03 52
Fritidshem
Johanna Tynnhammar johanna.tynnhammar@kalmarwaldorfskola.se 073-89 766 20
 William Olofsson 073-89 766 20
Elevhälsan
Anna Nordstrand Skolsköterska 0480-47 95 18
Jennifer Mikosch Skolläkare Kontakt via Skolsköterskan
Nina Löthman Kurator  kurator@kalmarwaldorfskola.se 0480-47 95 18
Psykolog Barn och ungdomshälsan 0480-38480
Angelica Holmén Winblad Specialpedagog angelica.holmen.winblad@kalmarwaldorfskola.se 0480-47 95 52
Irmeli Green Läkeeurytmist irmeli.green@kalmarwaldorfskola.se 0480-47 95 52
Vaktmästare
Armin Bäcker Vaktmästare armin.backer@kalmarwaldorfskola.se
Antagning
John Green Antagning Grundskola och Gymnasium john.green@kalmarwaldorfskola.se 0480-47 95 52
Kulturgruppen
Linda Leander linda.leander@kalmarwaldorfskola.se
Irmeli Green irmeli.green@kalmarwaldorfskola.se
Linda Rothstein  linda.rothstein@kalmarwaldorfskola.se
IT/marknadsföring
Linda Rothstein linda.rothstein@kalmarwaldorfskola.se
Pedagogisk grupp
Elin Stålhammar elin.stalhammar@kalmarwaldorfskola.se
Sara Hedman

Norbert Kus

John Green

sara.hedman@kalmarwaldorfskola.se

norbert.kus@kalmarwaldorfskola.se

john.green@kalmarwaldorfskola.se

 

 

Styrelsens ledamöter

Elmar Eberhardt

Ordförande elmar.eberhardt@kalmarwaldorfskola.se
Elin Stålhammar Vice ordförande elin.stålhammar@kalmrwaldorfskola.se
Paula Tågerud Valdiva Ledamot  paula.t.valdivia@kalmarwaldorfskola.se
Maria Seilitz

Camilla Ed

Ledamot

Ledamot

camilla.ed@kalmarwaldorfskola.se

Jennifer Mikosch

Suppleant

Dagmara Kociuba

Suppleant

Gudrun Klippvik-Lundberg Adjungerad Ekonom gudrun.k.lundberg@kalmarwaldorfskola.se

 

 

Föräldraföreningens ledamöter
Torgil Ekman Ordförande torgil31@gmail.com
Sofia Grollmuss Ledamot grollmussarii@gmail.com
Norbert Kus Ledamot kusnorbert@gmail.com
Karin Lundqvist  Ledamot
 Jimmy Larsson  Ledamot
 Margareta Kus  Revisor
 Elin Stålhammar  Suppleant  elin.stalhammar@kalmarwaldorfskola.se