Waldorf 100 – Learn to change the world

Waldorfpedagogiken fyller 100 år vilket uppmärksammas över hela världen !

Den första Waldorfskolan grundades i Stuttgart 1919 av Rudolf Steiner.

Lördagen den 21 september öppnar Waldorf 100 utställningen på Kalmar stadsbibliotek kl 12
Varmt välkomna då! Vi finns på plats!
 

 

__________________________________

Varmt välkomna till en nytt  läsår på Kalmar Waldorfskola!

Vi hälsar alla elever och vårdnadshavare välkomna till upprop  den 20/8  kl 17

 

 

sommaravslutning

 

30 och 31 maj: lov

6 och 7 juni: lov

12 juni: skolavslutning

barnens dag1
 
KM_C454e-20190322143523
 
 
Skärmavbild 2019-02-15 kl. 12.38.24
 
___________________________________________________________________________
Waldorfskolan firar 100 års jubileum!
Den första Waldorfskolan grundades 1919 i Stuttgart i Tyskland. Sedan dess har waldorfpedagogiken spridits över hela världen och idag finns över 1100 waldorfskolor och nästan 2000 waldorfförskolor i över 80 länder. Waldorf 100 – är ett globalt initiativ som vill lyfta fram waldorfpedagogiken vilket vi även kommer att göra på Kalmar Waldorfskola.

 

affisch waldorfdag

 

__________________________________________________________________________Prideparad lördag den 8/9 kl 13. Vi samlas på Elevatorkajen, samling från kl 11. Vi ses där!

__________________________________________________________________________

Varmt välkomna till en nytt  läsår på Kalmar Waldorfskola!

Vi hälsar alla elever och vårdnadshavare välkomna till upprop  den 21/8  kl 17

 

___________________________________________________________________________

Behandling av personuppgifter (GDPR)

Den 25 maj 2018 kommer dataskyddsförordningen, förkortad GDPR – General Data Protection Regulation, att ersätta den svenska personuppgiftslagen, PuL. Syftet med den nya lagstiftningen är att stärka skyddet av enskilda personers personuppgifter. De viktigaste ändringarna i dataskyddsförordningen är att du har rätt att begära rättelse, radering eller tillgång till dina personuppgifter. Du har också rätt att invända mot behandling av personuppgifterna och att begränsa behandlingen av dina personuppgifter. 

Här kan du läsa om hur Stiftelsen Kalmar Waldorfskola hanterar personuppgifter och vilka rättigheter du som registrerad har. En personuppgift är information som går att koppla till en person. Det kan vara ett namn men det kan också vara information som i kombination med andra data gör det möjligt att identifiera en person.

Följande är exempel på personuppgifter:

  • ett namn
  • en postadress
  • platsinformation
  • e-postadress
  • ett foto (om det går att identifiera personen i bilden)
  • en uppdatering i sociala medier

Tillämpning

Styrelsen ansvarar för att behandlingen av personuppgifter följer denna policy. Policyn ska fastställas av styrelsen och uppdateras vid behov. Styrelsen är ansvarig för att hålla i processen kring uppdatering av policyn till följd av nya och förändrade regelverk. 

Insamling av personuppgifter

Kalmar Waldorfskola samlar in och lagrar information när du t.ex. skickar in en ansökan eller gör en anmälan. I samband med att du gör din ansökan/anmälan framgår det hur vi kommer att använda dina personuppgifter. Den information vi samlar in, inklusive personuppgifter, behandlar vi för att uppfylla våra lagstadgade krav eller myndighetsutövning, alternativt för att erbjuda en tjänst. I de fall vi samlar in information via blanketter eller e-tjänster lämnar vi upplysning om laglig grund för insamling av personuppgifter direkt på blankett/e-tjänst. I de fall där det inte finns andra lagkrav som laglig grund kan ditt samtycke behövas för att vi ska kunna behandla dina personuppgifter. Ett samtycke kan du alltid återkalla om du ändrar dig.

Vad innebär behandling av en personuppgift?

Tumregel: allt man gör med en personuppgift innebär en behandling.

Med behandling menas allt som görs med personuppgifterna. Det kan exempelvis röra sig om insamling av personuppgifter, likaså registrering, lagring och spridning.

En behandling av personuppgifter kan ske digitalt på dator och i verksamhetssystem men också manuellt, exempelvis i kartotek eller pärmregister. Här följer en del exempel på vanliga behandlingar av personuppgifter:

– Filmning, fotografering och lagring av foton på personal och elever

– Dokumentation i Schoolsoft

– Dokumentation av utvecklingssamtal, medarbetarsamtal, lönesamtal, etc

– Anteckningar i olika elevlistor

– Skicka och ta emot interna och externa mejl

– Sparade elevarbeten

– Blanketter som fylls i, samlas in eller lagras

Hur samlas personuppgifter in och hur lagras de?

Stiftelsen Kalmar Waldorfskola behandlar personuppgifter när vi måste göra det enligt gällande lagstiftning inom våra olika verksamhetsområden eller när det behövs för att utföra den uppgift som avses. I samband med insamlingen informeras du om varför vi behandlar dina personuppgifter, vilken rättslig grund som finns och hur länge vi kommer att ha dem kvar.

Ta tillbaka avlämnat samtycke

I de fall behandlingen av dina personuppgifter grundas på samtycke så har du när som helst rätt att återkalla ditt samtycke som du har lämnat till Stiftelsen Kalmar Waldorfskola. Kontakta Stiftelsen Kalmar Waldorfskola om du vill återkalla ett samtycke. Du ska då uppge för vilket ändamål du väljer att ta tillbaka ditt samtycke. När du har återkallat ditt samtycke kommer vi att upphöra att behandla dina personuppgifter för det berörda ändamålet. Du har även rätt att begära radering av dina personuppgifter i samband med återkallande av samtycke.

I de fall behandlingen bygger på någon annan laglig grund än samtycke och vi har ett lagkrav att spara personuppgifterna under en viss period så kan vi inte radera dina personuppgifter.

Dina rättigheter

Kalmar Waldorfskola kommer att vidta åtgärder i enlighet med tillämplig lagstiftning för att hålla dina personuppgifter korrekta, fullständiga, skyddade och uppdaterade. Du har rätt att begära ut information om vilka personuppgifter som behandlas om dig, ett så kallat registerutdrag. Vidare har du rätt att begära att personuppgifter som inte har behandlats i 

enlighet med Dataskyddsförordningen ska rättas, blockeras eller raderas. Rättigheten att radera personuppgifter gäller dock inte personuppgifter som måste bevaras utifrån lagkrav. När behandlingen av dina personuppgifter sker för att du har gett ditt samtycke eller för att behandlingen är nödvändig för att fullgöra eller ingå ett avtal med dig, samt under förutsättning att personuppgifterna har samlats in direkt från dig, har du rätt att få en kopia av dina personuppgifter på ett vanligt förekommande maskinläsbart format.

Kontakt och frågor

Du får gärna kontakta oss med frågor eller klagomål som rör behandlingen av dina personuppgifter. Du har dock alltid rätt att framföra klagomål om behandlingen av dina personuppgifter till Datainspektionen.

Om du har några frågor eller funderingar om behandlingen av dina personuppgifter, hör gärna av dig till Stiftelsen Kalmar Waldorfskola:

Stiftelsen Kalmar Waldorfskola, Ståthållaregatan 50A, 39246 Kalmar. Tel: 0480-47 96 50

Stiftelsen Kalmar Waldorfskola har tillsatt ett Dataskyddsombud som kan kontaktas på info@kalmarwaldorfskola.se

 

 

V 17. I veckan firade vi skolinspektionens beslut med glass!

Kalmar Waldorfskola har under mars månad haft besök av skolinspektionen, två dagar med samtal med; elever,föräldrar, pedagoger, styrelse, samt rektor.

Vi har nu fått tillbaka beslutet från skolinspektionen. Det var tre delar av skolan som inspekterades, fritids och förskolan, grundskolan och Dag Hammarskjöldgymnasiet.

Besluten från skolinspektionen var likartade och ser ut som följande:

Skolinspektionens beslut

Det har vid tillsynen inte framkommit annat än att skolenheten uppfyller författningarnas krav inom de arbetsområden som granskats. Skolinspektionen avslutar härmed tillsynen i Kalmar Waldorfskola.

Områden där Skolinspektionen inte har funnit brister Undervisning och lärande

Det har vid tillsynen inte framkommit annat än att Stiftelsen Kalmar Waldorfskola uppfyller författningarnas krav inom undervisning och lärande.

Trygghet, studiero och åtgärder mot kränkande behandling

Det har vid tillsynen inte framkommit annat än att Stiftelsen Kalmar Waldorfskola uppfyller författningarnas krav inom trygghet, studiero och åtgärder mot kränkande behandling.

Styrning och utveckling av verksamheten

Det har vid tillsynen inte framkommit annat än att Stiftelsen Kalmar Waldorfskola uppfyller författningarnas krav inom styrning och utveckling av verksamheten.

Vi som skola känner oss väldigt stolta då det är väldigt svårt att få ett beslut som är helt rent, utan man brukar nästan alltid få vissa saker som man bör titta närmare på och lämna in komplementerande uppgifter.

/Rektor John Green

IMG_0219

-Skolavslutning 13 juni

 

-Klass 8 presenterar Näktergalen den 26 april kl 10.15 och kl 10. Plats: Kalmar Waldorfskolas aula. Välkomna!IMG_3511

___________________________________________________________________________

KOLLA SIRIS!

Skolinspektionens skolenkät visar att elever i åk 9 genom en en positiv uppfattning av sin skolsituation ger Kalmar Waldorfskola ett högt indexvärde som ligger över sammanställningen av samtliga medverkande skolenheter.

Detta gäller även enkätresultaten för övriga medverkande: elever från åk 5, vårdnadshavare och pedagogisk personal.

Totalt deltog 1 618 skolenheter i undersökningen: 66 328 elever, 22 807 pedagogisk personal och 87 519 vårdnadshavare.

Skolinspektionens skolenkät från februari 2017 finns att hämta på skoldatabasen Siris!Statistik.pages

 

Klass 12 ställer ut på Kalmar Konstmuseum

Efter att ha studerat på estetiska programmet i tre år har sistaårseleverna på Dag Hammarskjöld Gymnasiet hittat vägar till egna uttryck och en egen estetik. Genom utställningen får åskådaren en inblick i elevernas personliga gestaltningar i målning, foto och teckning.

Vernissage den 28 mars kl. 17:00 på Kalmar Konstmuseum

Utställningen pågår till den 11 april

______________________________________________

Maskerad fredag den 16/2!

Klass 1-6 tema insekter

Klass 7-12 tema film och spelkaraktärer

-Sportlov v 8-

________________________________________________________________________

 

Hjärtligt välkomna på Kalmar Waldorfskolas och Dag Hammarskjöld Gymnasiets julmarknad den 25/11 kl 11-15!

Julmarknad affisch

 

GYMNASIEDAGEN 8/11
Vi välkomnar alla elever i åk 9 till Dag Hammarskjöld gymnasiet! Kom hit och träffa våra elever, lärare och få mer information om skolan.thumb_IMG_0040_1024

 

 

bäst Öppet hus 2017

 

______________________________________________

mikaeli 1

 

 

Nu på onsdag den 13 september klockan 10.00-12.00 springer vi skoljoggen!

     skoljoggen-orange_tva-rader