Möta varje elev

mota-varje-elevKännetecknande för Kalmar Waldorfskola, från förskoleklass till klass 9, är att här vill vi möta varje elev där den befinner sig i sin utveckling med det långsiktiga syftet att hos var och en skapa livslång lust till lärande. Detta genom att vi i undervisningen vill väcka nyfikenhet och förundran. Skolmiljön präglas av trygghet och studiero. Hos oss är ledord: Respekt och hänsyn. Det betyder att se var och en som den är, liten som stor, och att se varandras möjligheter. Med återkommande klassöverskridande evenemang som årstidsfester och temadagar, vill vi skapa naturliga mötesplatser. Projektarbeten engagerar hela skolan!