Hela människan i skolan

helamanniskanVår erfarenhet visar att barn, precis som vuxna, behöver mer än bara teoretiska kunskaper för att bli hela människor.

På vår skola går ”hela människan i skolan” -inte bara huvudet.

I undervisningen ingår bild, hantverk, musik och eurytmi som metoder för ett lustfyllt lärande och för att utveckla kreativitet och en positiv självbild. Elevernas goda resultat vid de nationella proven visar dessutom kvalitet när det gäller kärnämneskunskaperna.

Trygghet och socialt ansvar arbetar vi kontinuerligt och aktivt med. Eleverna lär sig tidigt att ta hänsyn till varandra. Återkommande aktiviteter där föräldrarna deltar och medansvarar skapar gemenskap i den egna klassen och på skolan.

Waldorfskolans värderingar har alltid inneburit att, genom hänsyn och ansvar, leva i samklang med människan. För oss på Kalmar Waldorfskola betyder Hållbar Utveckling att vi ska kunna lämna över ett jordklot till våra barn och barnbarn som är i ekologisk och social balans.