Styrelsen

Huvudman är stiftelsens styrelse som består av föräldrar och medarbetare i skolan. Styrelsen bär det ekonomiska och juridiska ansvaret och ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt stiftelsens stadgar. Ekonomfunktionen är underställd Stiftelsens styrelse. Stiftelsens ledamöter sammanträder en gång i månaden. Styrelsen väljs på årsmötet dit alla medlemmar i stiftelserådet är inbjudna.

Styrelsens ledamöter: SE KONTAKTA OSS

Stiftelserådet

I stiftelserådet kan alla delta som vill vara delaktiga och ta ansvar för skolan: deltar styrelserepresentanter, medarbetare, föräldrar och elever, representanter från elevrådet 9-12. Stiftelserådet är skolans rådgörande organ där många olika frågor kan tas upp. Stiftelsestyrelsen kallar till möte, minst en gång per termin.