Allmänt om vår Organisation

Skolan organisation kan liknas vid den trebenta pallen, en förutsättning är samverkan mellan stiftelsens styrelse, föräldraföreningen och skolans kollegium. Stiftelsen Kalmar Waldorfskola är en idéburen, icke vinstdrivande skola som drivs i stiftelseform. Den är politiskt och religiöst obunden.