Schemats upplägg

Vi ser undervisningen som en konst och att det konstnärliga ska genomsyra alla ämnen. Schemats upplägg vill ta hänsyn till att det är ”hela människan” som går i skolan och att det är både tanke, känsla och vilja som stimuleras.

Morgonens första timmar ägnas åt undervisning i något av de så kallade kunskapsämnena som historia, geografi, svenska, fysik, kemi etc. under en period om 2 till 4 veckor.

Vi eftersträvar att skoldagen följer en bestämd ”rytm”. Ända upp i de högre klasserna börjar dagen med någon form av fysisk aktivitet. Det kan vara att man i de lägre klasserna hoppar långrep, med uppövad skicklighet kan så eleverna gör in- och uthopp i bestämda talföljder eller tillhör man de äldre klasserna kan samtalen med kamraterna under en rask promenad i de närbelägna omgivningarna bli en bra start på dagen. Genom att tillgodose eleverna rörelsebehov blir det förhoppningsvis lättare för dem sen att arbeta koncentrerat i klassrummet.