Samma klasslärare

samma-larareSamma klasslärare följer i möjligaste mån ”sin klass” från klass 1 till klass 8. Facklärare kommer in allt efter som, kanske redan från början i exempelvis eurytmi, idrott och hälsa och något andra språk, senare kanske i andra ämnen som matematik, fysik, kemi naturligtvis beroende på vilka ämneskombinationer och kompetenser klassläraren besitter.

På Kalmar Waldorfskola är alla klasslärare utbildade Waldorfpedagoger med Waldorflärarlegitimation från Waldorflärarhögskolan i Stockholm eller motsvarande. Många av våra lärare har även annan lärarutbildning och/eller ämnesspecifik kompetens.

Hela kollegiet fortbildas tillsammans på kollegietid genom löpande studium, nationella Waldorflärarmöten, gemensamma studiedagar och individuellt. Då enskilda kollegor vidareutbildar sig kommer det hela kollegiet till godo genom föredrag, diskussioner och övrigt material.

Vi samarbetar med  Waldorflärarhögskolan för fördjupning i Waldorfpedagogiken.