Periodläsning

periodlasning-3Den längre s.k. periodläsningen ger eleven ett fördjupat förhållande till det studerande ämnet. Arbetssätt och redovisningsformer varierar men utgår i de högre klasserna oftast från elevens egna producerade texter och illustrationer sammanställda i de sk periodhäftena. Framställandet av de egna arbetsböckerna är ett effektivt sätt att befästa elevens kunskaper på. Eleverna blir aktiva och delaktiga i sitt kunskapsinhämtande, de uppmanas till både kreativt och kritiskt tänkande vilket leder till en förmåga till självständig problemlösning och initiativrikedom.

Morgonperiodens mer teoretiska teman förenas och bearbetas under skoldagens mitt genom övningsämnen som musik, språk, matematik och sen låter vi dagen klinga ut i eftermiddagens pass med mer praktiskt/konstnärligt arbete så som sy-och träslöjd, hemkunskap och idrott.

Efter en lång skoldag, när vi är som tröttast, undviker vi att lägga ämnen som matematik!

periodlasning-1 periodlasning-2 periodlasning-4