Eurytmi och formteckning

Eurytmi, från grekiskan med betydelsen skön rytmisk rörelse, är en rörelsekonst som används inom Waldorfskolan som ett pedagogiskt instrument för att skapa en konkret upplevelse av språk och musik.

eurytmi-1eurytmi-2  eurytmi-7 eurytmi-6 eurytmi-5 eurytmi-4 eurytmi-3

Formteckning är ett karaktärsämne för waldorfskolan och knyter an till flera andra ämnen såsom matematik, svenska och historia. Genom formteckningen övar eleverna sin finmotorik, koncentration, disposition och blir till hjälp vid skrivinlärningen. Formteckningen gör eleverna bekanta med olika geometriska former. Formteckningen utvecklas genom årskurserna, från allts början, det raka sträcket och den böjda linjen kan vi följa elevernas arbeten genom speglingar, upprepningar, frihandsteckning till mer avancerade passarkonstruktioner för att slutligen hamna i gymnasieelevernas projektiva geometri.

eurytmi-8 eurytmi-9 eurytmi-10 eurytmi-11