Årstemat

arstemaLärarens berättande som är en av grundstenarna i undervisningen, levandegör kunskapsstoffet. Undervisningen styrs inte enbart av färdiga läromedel. Avstämd mot den statliga läroplanen, Lgr 11, har Waldorfskolans kursplan ett ämnesövergripande tema i varje årskurs, specifikt utformat för att möta eleven i sin utveckling, i en viss ålder.

Läs mer om Waldorfskolans årstematik – tema i varje klass på Federationsens Hemsida om Årsteman. http://waldorf.se/arsteman/