Mobilanvändning i Grundskolan

Från och med den 13 april 2015 gäller följande:

Mobiltelefonanvändning är inte alls tillåtet i skolan eller inom skolans områden. 
Elever i klass 4-9, som för med sig sin telefon till skolan, måste lämna in mobilen till kansliet på morgonen och hämta ut den när skoldagen är slut. Kansliet är bemannad fram till kl. 16:15. Skolan har införskaffat enskilda mobilfack till alla elever i klasserna 4-9.

I klasserna F-3 tar klasslärarna hand om insamlingen på morgonen och förvaringen av telefonerna under dagen.

Vi uppmärksammar att skolan ej ansvarar för eventuella repor på mobiltelefonerna. Vi kan inte granska varje telefon på morgonen, dvs. om det redan finns repor på skärmen vid inlämnandet eller inte. Däremot behandlar vi telefonerna med omsorg och försiktighet.  De enskilda facken garanterar att telefonerna inte skaver mot varandra. Om man ändå är orolig för skador, ska telefonen lämnas hemma. Vi rekommenderar varmast att skaffa ett mobiltelefonskydd, som även täcker skärmen.

Om eleven behöver ringa hem, finns kansliets telefon tillgängligt. Önskar eleven ringa hem från sin egen telefon, kan detta ske från ett rum som läraren anvisar,  respektive kansliet. 

Om eleven inte lämnar in sin telefon och personalen upptäcker att eleven använder mobilen under skoltid, kommer skolan ta kontakt med vårdnadshavarna.

Utan tillgång till mobiler på skoltid förebygger och motverkar skolan mobbning på sociala medier, samt det beroendeliknande beteendet, som allt fler elever drabbas av. De frekventa konflikterna runt mobiltelefonerna, som både skapar dålig stämning och som upptar mycket av skolans lektionstid (elevernas uppmärksamhet) behöver i stället läggas på skolarbetet och positiva möten.
Vi strävar efter att förbättra elevernas studiero, samtidigt som telefonerna förvaras tryggt och säkert under dagen.

Vi uppmärksammar: Skolan har inget ansvar att ersätta telefoner som förvaras i skolväskan, klassrummet, ämnessalar eller korridorer. Vid stöld från klassrum eller allmänna utrymmen, måste familjerna polisanmäla förlusten på egen hand och den privata hemförsäkringen ska kontaktas. Telefoner som lämnas in på kansliet (och som förvaras i elevernas personliga mobilfack) är stöldskyddade, då vi har dem under uppsikt hela dagen. Skulle en telefon mot förmodan försvinna från kansliet, står skolan naturligtvis för en ersättning; med det värdet som telefonen hade vid inlämnandet.