Gemensamma aktiviteter

Kollegiet ordnar regelbundet gemensamma fester, spel och aktiviteter så som exempelvis friluftsdagar och Månadsfesterna. Alla skolans elever deltar, från förskoleklass till gymnasiet. Detta bidrar till en känsla av gemenskap, socialt ansvar och klassövergripande kontakter. Under ”månadsfesterna” gör klasserna ”nedslag” i pågående undervisning och visar varandra och föräldrar vad man håller på med just nu. Igenkänningens leende sprider sig bland de äldre eleverna när första klassen ger prov på fingerfärdighet och spelar sina första melodier på flöjten! Eleverna övar sig i att både lyssna på varandra och själva träda fram.