Föräldramöten och föräldrakontakter

Täta föräldramöten eftersträvas, för kontinuerlig information och avstämning av klass-situationen, då bl.a. det sociala klimatet i klassen diskuteras. Föräldrautbildning i Waldorfpedagogik erbjuds alla föräldrar, dels som diskussioner i samband med föräldramötena, i anslutning till vad klassen håller på med relaterat till Waldorfskolans kursplan och den Waldorfpedagogiska impulsen, dels vid fristående kurstillfällen.