Föräldraföreningen

Föräldraföreningen på Kalmar Waldorfskola är öppen för Stiftelsen Kalmar Waldorfskolas föräldrar samt övriga intresserade som vill främja Waldorfpedagogisk verksamhet. Det kan innebära att på olika sätt stödja föräldrars engagemang inom skolan och förskolan och att tillsammans med skolan ansvara för den årliga julmarknaden. Med de insamlade medlen sponsras exempelvis en längre klassresa till Soleggen i Norge, vanligtvis för klass 7. Det finns även möjlighet för enskilda medlemsfamiljer att söka medel i andra sammanhang kring skolans verksamhet. Föreningen arrangerar föreläsningsverksamhet och föräldrautbildning i Waldorfpedagogik. Andra aktiviteter är att tillhandahålla litteratur, både att köpa och att låna.

Föräldraföreningens ledamöter hittar under Kontakta oss

Som medlem i Föräldraföreningen får du 4 gånger per år ”På väg” tidskrift för Waldorfpedagogik, som ges ut av Federationen, den svenska Waldorfskolornas samordningsorgan.

Läs mer om tidskriften ”På Väg”: http://waldorf.se/om-waldorf/pa-vag/