Faddersystem

Varje ny första klass hälsas välkommen till skolan av sin fadderklass vid skolstartens upprop. Redan under vårterminen har förskoleklassen och den blivande fadderklassen knutit an till varandra genom gemensamma aktiviteter som exempelvis utflykter. Eftersträvansvärt är att de äldre eleverna i fadderklassen bryr sig om de yngre på raster och kan vara till hjälp och förebild i vissa undervisningssituationer som exempelvis då klass 1 lär sig sticka.