Antagningsprocess på Kalmar Waldorfskolan

1. Ni hör av er till skolans kansli med frågor eller intresseanmälan

a. Via telefon 0480-47 96 50 (5) eller
b. Mail – info@kalmarwaldorfskola.se

2. Posta in barnets senaste IUP, betyg och eventuella åtgärdsprogram till:
Antagningsgruppen
Kalmar Waldorfskola
Ståthållaregatan 50 A
392 44 KALMAR

3. Antagningsgruppen tar kontakt med vårdnadshavarna för att boka tid till informationsmöte. Eleven deltar ej vid detta första möte. Skolans elevhälsa kan i vissa fall medverka.

4. Informationsmöte: antagningsgruppen berättar om skolans pedagogik, arbetsmetoder och samarbetskoncept med hemmen. Ansökningsblanketten lämnas ut.

5. Två veckors prova på tid för eleven.

6. Avslutande antagningsmöte mellan vårdnadshavarna, eleven, klassläraren och antagningsgruppen.

7. Vid enighet av alla parter skrivs eleven in.