Logga ekanKristina

Waldorfskolans förskola i Kalmar

Waldorfskolans förskola i Kalmar bedrivs på Waldorfpedagogikens grundidé. Hos oss står den fria leken i fokus i förskoleåldern, där lek och rörelse är en stor del av innehållet i pedagogiken. Genom fantasifull och skapande lek får barnen kunskap om världen och hur den fungerar.Besök förskolan

waldorf-logo-2start-grundskolan

Waldorfskolans grundskola i Kalmar

Våra engagerade lärare möter varje elev där hen befinner sig i sin utveckling med det långsiktiga syftet att skapa livslång lust till att lära genom engagemang, nyfikenhet och förundran. Teori, hantverk och konst befruktar och genomtränger alla våra ämnen.Besök grundskolan

waldorf-logo-6Waldorf Gumnasium Kalmar

Dag Hammarskjöld Gymnasiet i Kalmar

Dag Hammarskjöld Gymnasiet i Kalmar är det kreativa kunskapsgymnasiet där undervisningen genomsyras av kreativa impulser och ämnesövergripande frågeställningar. Waldorfpedagogikens grunder är hos oss ett verktyg som bidrar till elevernas utveckling och inspiration.Besök gymnasiet

 

Vi har lediga platser!

Grundskola i Kalmar

Kännetecknande för Kalmar Waldorfskola, från förskoleklass till klass 12, är att här vill vi möta varje elev där den befinner sig i sin utveckling med det långsiktiga syftet att hos var och en skapa livslång lust till lärande. Detta genom att vi i undervisningen vill väcka nyfikenhet och förundran. Skolmiljön präglas av trygghet och studiero. Hos oss är ledord: Respekt och hänsyn. Det betyder att se var och en som den är, liten som stor, och att se varandras möjligheter. Med återkommande klassöverskridande evenemang som årstidsfester och temadagar, vill vi skapa naturliga mötesplatser. Projektarbeten engagerar hela skolan!

På vår skola går ”hela människan i skolan” – inte bara huvudet.

I undervisningen ingår bild, hantverk, musik och eurytmi som metoder för ett lustfyllt lärande och för att utveckla kreativitet och en positiv självbild. Elevernas goda resultat vid de nationella proven visar dessutom kvalitet när det gäller kärnämneskunskaperna. Trygghet och socialt ansvar arbetar vi kontinuerligt och aktivt med. Eleverna lär sig tidigt att ta hänsyn till varandra. Återkommande aktiviteter där föräldrarna deltar och medansvar skapar gemenskap i den egna klassen och på skolan. Waldorfskolans värderingar har alltid inneburit att, genom hänsyn och ansvar, leva i samklang med människan och naturen. För oss på Kalmar Waldorfskola betyder Hållbar Utveckling att vi ska kunna lämna över ett jordklot till våra barn och barnbarn som är i ekologisk och social balans.

Vår grundskola

Stiftelsen Kalmar Waldorfskola har bedrivit skolverksamhet sedan 1985! Idag omfattar verksamheten grundskolans alla klasser 1 till 9, förskoleklass, fritidshem och gymnasium: Dag Hammarskjölds Gymnasium samt förskolan Ekan. Skolan är centralt belägen vid länssjukhuset med goda kommunikationer vilket möjliggör ett stort upptagningsområde. I skolans närhet ligger Stensö som är ett naturskönt friluftsområde vid Kalmarsund vilket utnyttjas flitigt i undervisningssammanhang. Skolans lokaler är stora och ändamålsenliga och rymmer all verksamhet från förskolan till gymnasium. Här finns ämnessalar för bild, slöjd, silversmide, musik, eurytmi, naturvetenskap och data. I skollokalernas direkta närhet finns även en stor idrottshall. Skolans lokaler är handikappanpassade.

Behandling av personuppgifter på Stiftelsen Kalmar Waldorfskola